ကမၻာ့ေရႊေဈးျမင့္တက္ လာမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေဈး သည္ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၈၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေပါက္ေဈးရွိ ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္ မွ သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၇ အတြင္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ႏုိင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္ ၁၂၁သန္း ၀င္ေရာက္ရန္သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဒသတြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ားတက္ေရာက္သည့္ အာဆီယံခရီးသြားဖိုရမ္၌ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြား ေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္ တ႐ုတ္ CITIC ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာ ကုမၸဏီ ၃၀ ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
''ျမန္မာျပည္က သယ္လာတဲ့ ႐ုပ္ေသးစင္ကႀကီးေတာ့ ဟိုတယ္ကိုမသယ္ဘဲ ခန္းမမွာပဲထား။
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) လား႐ိႈးၿမိဳ႕အနီးရိွ ေရပူစမ္း အပန္းေျဖစခန္းသို႔ ေရပူလာ ေရာက္ခ်ဳိးသူ မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားကို က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ အေျခခံ ျပည္သူမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္း ရွိေစေရးအတြက္ အခန္းအက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းေပ ၄၀၀ ကို အေျခခံ စံထားကာ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား အနက္မွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္းသုံးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ဳိးသား စြမ္းအင္မူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ယခင္အစုိးရမွ ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ၄၀၈၉၅ ဒသမ ၃၉ ဧကကုိ ဧၿပီလအတြင္း အစုိးရမွ ျပန္လည္သိမ္းယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ထံမွ သတင္းရရွိသည္။

အစုိးရ ကာလအဆက္ဆက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ဳိးစုံျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ ႐ုုိင္းမ်ား ရယူထားမႈကုိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားကုိ ျပန္လည္ခ်ထားေပးရန္ အစုိးရမွ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟုိေကာ္မတီမွ သိရသည္။

စာတုိက္လုပ္ငန္းမွ ကုန္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္သည္အထိ က်ယ္ျပန္႔လာႏုိင္ေရးအတြက္ ဂ် ပန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ကူညီလုိေၾကာင္း ဂ်ပန္ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဒု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။